top of page

SOS linka pomáhá. Počty hovorů stouply o 300%. Co to znamená pro duševní zdraví?

Updated: Dec 11, 2023

V České republice neustále přibývá lidí s psychickými problémy. Nárůst dospělých klientů i dětí nezvládají psychiatrické ambulance ani krizová centra a kliniky. Stále také přibývá hovorů na SOS linkách. Jaké starosti trápí Čechy nejčastěji? „Klienti, kteří vyhledají službu naší SOS linky, přicházejí především s dlouhodobě neřešenými problémy. Většinou se jedná o závažnější témata: vedle trápení v partnerských vztazích přibylo také velké množství překážek v komunikaci na pracovišti. Častým tématem je mobbing, bossing, ale také přepracování, vyhoření, nespavost a deprese,” zmiňuje Dagmar Najbrtová, vedoucí pracovníků SOS linky společnosti pme Familienservice | Život do firmy. Ta dodává, že také délka hovorů a jejich četnost k jednomu případu se oproti předchozím rokům zdvojnásobila. „Stejný nárůst zaznamenala SOS linka pme Familienservice u počtu hovorů týkajících se konfliktů na pracovišti. O 27% přibylo závažných psychických problémů, které je třeba akutně i dlouhodobě řešit, 23% kontaktů na telefonu se pak týká psychických problémů u dětí,” dodává vedoucí týmu konzultantů. Česká republika se navíc potýká s nedostatkem psychiatrů, zejména dětských, stále je nedostatek klinických psychologů i psychoterapeutů. Objednací lhůty na psychoterapii bývají mnohdy i 6 měsíců u dětí, u dospělých dokonce i jeden rok. Z výroční zprávy Linky bezpečí za rok 2022 navíc vyplývá, že dochází k značnému nárůstu i chatového a online poradenství na dalších krizových linkách. Výrazně přibylo závažných témat. U sebevražd činí tento nárůst 9%, u šikany ve škole 14%, u domácího násilí je to 10%. Další častá témata nejen u dětí jsou sebepoškozování, kyberšikana, úzkosti a nespavost, poruchy příjmu potravy. „Tématem duševního zdraví se zabývá ministerstvo zdravotnictví, společnou strategii pro podporu duševního zdraví chystá také Evropská unie, která připravuje společnou strategii pro podporu duševního zdraví. Péče je u nás i v EU dlouhodobě nedostatečně financována, v ČR potřebuje systémové změny,” upozorňuje Zuzana Rambousková, jednatelka pme Familienservice. Nutnost péče o duševní zdraví zaměstnanců si v Česku uvědomují i někteří zaměstnavatelé, kteří poskytují možnost SOS linek vyhrazených přímo pro své zaměstnance. Příkladem dobré praxe jsou společnosti Commerzbank, HENNLICH či CeWe. „SOS linka funguje pro zaměstnance na principu linky důvěry, je anonymní. Poskytujeme první pomoc se starostmi v osobním i pracovním životě, včetně právního a finančního poradenství. Nabízíme duševní podporu nejen zaměstnanci samotnému, ale celé rodině. Zaměstnanci mohou volat kdykoli. Pracovníci na SOS lince jsou k dispozici 24/7. Velmi záleží na zaměstnavateli, jak dobře SOS linku komunikuje, v průměru ji využívá 3-8% zaměstnanců. Důležitá je důvěra,“ uzavírá Zuzana Rambousková.

Duševní zdraví bije na poplach
Lidí s psychickými problémy přibývá

24 views0 comments

Comments


bottom of page